Project Renegade: Ultra Terra (2023)

In their sophomore effort, „Ultra Terra,” Greek modern metal band Project Renegade asserts their musical prowess with an amalgamation of genres that resonate across the metal spectrum. The album serves as a testament to the band’s growth since their debut release, showcasing an evolution that has refined their sound into a captivating blend of modern, groove, melodic, and symphonic metal, enriched further with intriguing hints of nu-metal influence.

Right from the opening notes, „Ultra Terra” exudes an energy fit for for live performances, a characteristic that has become a signature of Project Renegade’s style. The album’s pulse-pounding dynamics and carefully orchestrated compositions suggest a conscious effort to craft an experience that will undoubtedly translate well to the stage.

A standout aspect of the album is Marianna’s exceptional vocal delivery. Her range spans from captivating clean vocals that carry emotional weight to intense harsh screams that add a gritty edge to the music. This dynamic vocal range, coupled with the band’s solid rhythmic backbone—a mix of heavy guitar riffs, powerful bass lines, and intricate drumming—creates a harmonious fusion that forms the core of their sound. The incorporation of symphonic and electronic elements further enriches the texture, demonstrating the band’s skilful sognwriting and attention to detail.

Each track is a carefully constructed piece that boasts catchy hooks and melodies, effectively capturing the listener’s attention from the outset. The album effortlessly transitions between energetic anthems that incite headbanging and introspective pieces that carry emotional weight. Tracks like „Bloodwitch” and „Token” showcase the band’s ability to harness rhythm-driven intensity and infectious hooks, while „Apex” and „Civil Unrest” demonstrate their talent for crafting ethereal and melodic moments that resonate long after the music has stopped.

In conclusion, „Ultra Terra” is a captivating second chapter in Project Renegade’s musical journey. With its powerful vocals, memorable melodies, and masterful blending of influences, the album solidifies the band’s presence in the modern metal landscape. As they continue to evolve and experiment, Project Renegade is poised to carve a distinctive niche for themselves, leaving an undeniable mark on the metal scene with their potent and invigorating sound.

https://www.facebook.com/prenband

https://www.instagram.com/projectrenegadeofficial

https://www.youtube.com/channel/UCX5zHAKWh35oPsbHANEbI3w

Token – https://youtu.be/Fm-IsQuz6uo 

The New Joker – https://youtu.be/DeId1Ykn7Wo 

The Fix is in – https://youtu.be/kcvD5U8clPo 

Bloodwitch – https://youtu.be/Iz_juy4BMAA 

Liber8 – https://youtu.be/ffz69wrq_q0 

Sylar (Live) – https://youtu.be/RZuybC5p7zg 

One of the Crowd – https://youtu.be/72MFFbSyU9E 

Publisher: https://www.facebook.com/AngelsPRmusicPromotion/

Project Renegade: Ultra Terra (2023)

A Project Renegade nevű görög modern metal banda második, „Ultra Terra” című albumán a metal spektrumon átívelő műfajok ötvözésével bizonyítja zenei rátermettségét. Az album a zenekar debütáló kiadványuk óta tartó fejlődéséről tanúskodik, bemutatva azt a fejlődést, amely a modern, groove-os, dallamos és szimfonikus metal magával ragadó keverékévé finomította a hangzásukat, tovább gazdagítva a nu-metal hatás jegyeivel.

Az „Ultra Terra” már a nyitó hangoktól kezdve olyan energiát sugároz, amely az élő fellépésekhez is illik, és ez a tulajdonság a Project Renegade stílusának jellegzetességévé vált. Az album lüktető dinamikája és gondosan hangszerelt kompozíciói arra utalnak, hogy tudatosan törekedtek egy olyan élmény megteremtésére, amely kétségkívül jól átültethető a színpadra.

Az album egyik kiemelkedő aspektusa Marianna kivételes énekhangja. A hangterjedelme a magával ragadó tiszta énekhangtól az érzelmi súlyt hordozó, intenzív, durva sikolyokig terjed, amelyek a zenének egy durva élét adja. Ez a dinamikus hangterjedelem a zenekar szilárd ritmikai gerincével – súlyos gitárriffek, erőteljes basszusgitár-vonalak és bonyolult dobolás keveréke – egy harmonikus fúziót alkot, amely a zenekar hangzásának magját képezi. A szimfonikus és elektronikus elemek beépítése tovább gazdagítja a textúrát, bizonyítva a zenekar zeneírási képességét és a részletekre való odafigyelést.

Minden egyes szám egy gondosan felépített darab, amely fülbemászó hangokkal és dallamokkal büszkélkedhet, és már az elejétől fogva magához vonja a hallgató figyelmét. Az album könnyedén váltakozik a headbangelésre ösztönző, energikus himnuszok és az érzelmi súlyt hordozó, introspektív darabok között. Az olyan számok, mint a „Bloodwitch” és a „Token” megmutatják a zenekar képességét a ritmusvezérelt intenzitás és a fertőző horgok kihasználására, míg az „Apex” és a „Civil Unrest” bizonyítja a zenekar tehetségét az éteri és dallamos pillanatok megalkotásában, amelyek még sokáig visszhangoznak, még a zene leállta után is.

Összefoglalva, az „Ultra Terra” egy magával ragadó második fejezet a Project Renegade zenei utazásában. Erőteljes énekhangjával, emlékezetes dallamaival és a hatások mesteri keveredésével az album megszilárdítja a zenekar jelenlétét a modern metál világban. Ahogy tovább fejlődnek és kísérleteznek, a Project Renegade készen áll arra, hogy saját helyet szerezzen magának, és tagadhatatlanul nyomot hagyjon a metal színtéren erőteljes és élénkítő hangzásukkal.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük